Το Έργο μας

Το πρόγραμμα Ready Teddy Go! επικεντρώνεται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι συχνά αποκλείονται από τις παραδοσιακές σχολικές τάξεις και στέλνονται σε ειδικές τάξεις εντός του ίδιου σχολείου ή σε ένα συγκεκριμένο σχολείο. Όταν μεγαλώνουν, αντιμετωπίζουν διακρίσεις στις περισσότερες πτυχές της ζωής τους. Στην κοινωνία, δεν έχουν τόσους πολλούς φίλους ή τόσες ευκαιρίες να κάνουν κάποιους, και στην επαγγελματική τους ζωή, δεν έχουν τόσες ευκαιρίες όσοι άλλοι. 

Για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που μπορεί να επιφέρει αυτή η διάκριση, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη αυτών των βασικών δεξιοτήτων και στην αύξηση των γνώσεων μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης. Για το σκοπό αυτό, θα αναπτύξει ένα avatar TEDDY εξοπλισμένο με ένα σύστημα πολλαπλών ενοτήτων που ανταποκρίνεται στις διαγνωσμένες ανάγκες μάθησης και διδασκαλίας των νεαρών μαθητών με ειδικές ανάγκες. Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και στην ενίσχυση των ιδιοτήτων τους.


Project number : 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027809