Nasz Projekt

Projekt Ready Teddy Go! koncentruje się na uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których często wyklucza się z tradycyjnych klas szkolnych i kieruje do klas specjalnych w obrębie tej samej lub innej placówki. Dorastając, niejednokrotnie spotykają się oni z dyskryminacją. Osoby te nie mają wielu znajomych, nie nawiązują przyjaźni, natomiast w życiu zawodowym nie posiadają tak wielu możliwości jak inni.

Przecwidziałając dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, głównymi założeniami projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji tych osób oraz poszerzanie wiedzy poprzez innowacyjne podejście. W tym celu zostanie opracowany awatar TEDDY, wyposażony w wielomodułowy system, który odpowiada na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne młodych uczniów o specjalnych potrzebach. Avatar pomoże w rozwoju ich umiejętności i wzmocnieniu ich mocnych stron.


Project number : 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027809