Projektas

Projektas Ready Teddy Go! dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurie dažnai pašalinami iš tradicinių mokyklos klasių ir siunčiami į specialiąsias klases toje pačioje mokykloje arba į konkrečią mokyklą. Kai jie yra vyresni, jie susiduria su diskriminacija daugelyje gyvenimo sričių. Visuomenėje jie neturi tiek draugų, tiek galimybių susirasti, o profesiniame gyvenime jie neturi tiek galimybių, kiek kiti.

Siekiant kovoti su rizika, kurią gali sukelti ši diskriminacija, projektu siekiama ugdyti šiuos pagrindinius įgūdžius ir išplėsti žinias taikant naujovišką požiūrį. Šiuo tikslu bus sukurtas TEDDY avataras, aprūpintas kelių modulių sistema, kuri reaguoja į diagnozuotus jaunų SUP mokinių mokymosi ir mokymo poreikius. Tai padės tobulinti jų įgūdžius ir sustiprinti jų savybes.


Project number : 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027809