Projekto rezultatai

Yra daug tyrimų, kurie rodo, kad kai kurie terapija pagrįsti sprendimai, priskiriant  įvairius įrankius, prietaisus, žaislus ir kt., gali turėti didelės įtakos neįgalių mokinių bendruomenės funkcionavimui. Dažniausiai jie nėra labai praktiški, o labiau naudojami moksliniams tikslams. Elektroniniame sąvade surinkti rezultatai analizuojami atsižvelgiant į intervencijos komponentus, pavyzdžiui, besimokančiųjų charakteristikas.

...

R1. E-Sąvadas

Jame pateikiamas esamų sprendimų ir praktikų, naudojamų šalyse partnerėse, skatinančių SUP mokinių pagrindines kompetencijas, sąrašas.

...

R2. Internetinis mokymo kursas

Kurso tikslas – pateikti sprendimus, geriausią praktiką, produktus, priemones, žaislus ir kt., kurie sprendžia socialinį vystymąsi, bendravimą ir sąveiką su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, taip pat mokytojų ir tėvų poreikių ir problemų analizę.

...

R3. Teddy avataras

Tai programėlė, skirta skatinti socialinių, pilietinių ir skaitmeninių įgūdžių ugdymą specialiųjų  poreikių turintiems 9–14 metų mokiniams. Specifinių priemonių ypatybes, susijusias su diagnozuotais specialiaisiais poreikiais, gali užkoduoti mokytojas. Didžiausias dėmesys skiriamas socialiniam vystymuisi ir bendravimui.

...

R4. E-platforma

ame pateikiama mokymosi ir mokymo medžiaga, įrankiai, metodai, metodikos, kurie yra renkami visi projekto metu. Skelbiami  rezultatai ir kiti pasiekimai interaktyvioje erdvėje, kurioje vartotojai gali dalytis komentarais, patirtimi ir geriausia praktika.


Project number : 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027809