Rezultaty projektu

Wiele badań naukowych wskazuje na to, że niektóre rozwiązania oparte na terapii, w tym różnorodne narzędzia, urządzenia, zabawki, itp., mogą mieć znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w społeczeństwie. W większości przypadków rozwiązania te nie mają charakteru praktycznego, lecz naukowy. Rezultaty zebrane w e-kompendium są analizowane w odniesieniu do poszczególnych elementów interwencji, takich jak np. cechy charakterystyczne uczniów.

...

R1. E-kompendium

Przedstawia ono listę dostępnych rozwiązań i praktyk, stosowanych w krajach partnerskich w celu promowania kluczowych kompetencji uczniów ze specjalnymi potrzebami.

...

R2. Kurs szkoleniowy online

Celem kursu jest przedstawienie rozwiązań, najlepszych praktyk, produktów, narzędzi, zabawek, itp., które wzmacniają komunikację społeczną oraz interakcję uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również korespondują z potrzebami i wyzwaniami występującymi wśród nauczycieli i rodziców takich uczniów.

...

R3. Avatar TEDDY

Aplikacja przeznaczona do promowania rozwoju umiejętności społecznych, obywatelskich i cyfrowych wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 9-14 lat. Aplikacja kładzie szczególny nacisk na rozwój społeczny i komunikację, a jedną z jej cech szczególnych jest możliwość kodowania przez nauczyciela potrzeb specjalnych zdiagnozowanych wśród uczniów.

...

R4. E-platforma

Dostarcza materiały, narzędzia, metody, metodologie nauczania oraz gromadzi wszystkie rezultaty projektu i inne zasoby wraz z interaktywną przestrzenią dla użytkowników, przeznaczoną do dzielenia się komentarzami, doświadczeniami i najlepszymi praktykami.


Project number : 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027809